روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1001  |  تاریخ: چهارشنبه 02 آبان 1397
<
>

دلهره تخریب
حریق و سیل در نقاط پرخطر کشور قابل پیش‌بینی است
رشد ۳ برابری جمعیت سالمندان در برابر رشد جمعیت کشور