روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 995  |  تاریخ: چهارشنبه 25 مهر 1397
<
>

به نام نفر دوم
گوگل نیز به جمع تحریم‌کنندگان کنفرانس فناوری عربستان پیوست
قربانی اسیدپاشی بازیگر شد
تاریخ اجتماعی مردن
۵ دلیل اهمیت امنیت در وب‌سایت‌ها در سال ۲۰۱۸