روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 995  |  تاریخ: چهارشنبه 25 مهر 1397
<
>

دستگاه سیاست خارجی ایران می‌توانست در چالش اخیر سعودی‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا کند