روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 990  |  تاریخ: پنجشنبه 19 مهر 1397
<
>

مدیر گالری دال از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی دوران قاجار در گالری خانه فرهنگ ایران در پاریس می‌گوید؛
سال‌هاست آثار را بدون اجازه می‌چاپند!
«رژیم انتقام» برد پیت!
توهین تا تقطیع؛ مساله این است!