روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 990  |  تاریخ: پنجشنبه 19 مهر 1397
<
>

گزارش نشست دیروز هیات دولت با چالش‌های امروز کشور همخوانی نداشته و بیشتر به موضوع‌هایی با ارزش خبری اندک پرداخته شده است
پلمب انبار محتکران را بشکنید
صف‌های کیلومتری نماز جمعه حفظ نشد
پروین بختیارنژاد به سرای باقی شتافت
دو مصوبه مرتبط با FATF به مجلس اعاده شد
روحانی یکشنبه به دانشگاه تهران می‌رود
اسرائیل به حمایت اروپا در برابر ایران نیاز دارد