روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 974  |  تاریخ: یکشنبه 01 مهر 1397
<
>

مردم سلامت می‌کنند
امیدوارم استاد شجریان، هدیه‌ام را بپذیرند
از استاد شجریان، درس اخلاق و انسانیت آموختم
کیفیت صدای شجریان هیچ‌وقت افت نکرد
موسیقی ایران به استاد شجریان مدیون است
شیفته استاد شجریان بوده و هستم