روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 971  |  تاریخ: دوشنبه 26 شهریور 1397
<
>

آویزان کراوات نیستیم، روی پا ایستاده‌ایم
«همدلی» موضوع خبر تجاوز گروهی به 41 دختر ایرانشهری را که سه ماه قبل اتفاق افتاد، بررسی می‌کند
در حالی که سرنوشت برگزیت هنوز مبهم است، زمزمه‌های برکناری می تا چه اندازه جدی است؟
از تاخیر و تحریم تا درخشش فرهادی
«همدلی» نتیجه کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر ناخوشایند آن بر اقتصاد سایر کشورها را در گفت و گو با کارشناسان ارزیابی کرد
اصلاح طلبان بر سر این که آیا می توانند پروژه اصلاح طلبی را برای خود به نتیجه برسانند یا نه، توافق ندارند
 ایران در سوگ سالار شهیدان
واروژان بود و دیگر هیچ
چرا مجبوریم صدا را کم کنیم
اگر روحانی کمی خاتمی باشد
آویزان کراوات نیستیم، روی پا ایستاده‌ایم