روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 967  |  تاریخ: چهارشنبه 21 شهریور 1397
<
>

 کاهش ۴۰درصدی مصرف آب و افزایش عرضه محصول به بازار
چهار پروژه با حضور استاندار هرمزگان در شهرستان بندرعباس افتتاح شد
برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در 140 بقعه متبرکه خراسان رضوی