روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 967  |  تاریخ: چهارشنبه 21 شهریور 1397
<
>

روایت جالب ابراهیم گلستان از امیر نادری
کیومرث پوراحمد به دنبال بازیگر زن نقش اول برای «تیغ و ترمه»
آخرین حضور پیتر در وحدت
حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت بستری شد
جنگ روسیه با نازی‌هادر اسکار ۲۰۱۹