روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

صدور 40 میلیون دلار کالا از سوی صنایع کوچک خراسان رضوی
شرکت فولادمبارکه اصفهان آماده تامین نیاز بازار داخلی
۲۰ دستگاه متولی رسیدگی به وضعیت متکدیان هستند