روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

برخی ناظران عربستان را بازنده جنگی با ایران می دانند که  سعودی شروع کننده آن بود
معافیت مواد اولیه از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
شایعه ای که شاخص بورس را 2 هزار و 404 پله بالا برد
قیمت های انرژی و انشعابات برق واقعی نیست