روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

رهبر انقلاب برای چندمین بار در بیانی تلویحی رئیس جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد
ترامپ می‌خواهد پول ما بی ارزش شود
برخی موارد نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری نیازمند قانونگذاری است
طرح استیضاح وزیر کشور به کمیسیون شوراها ارجاع شد

حساب اقلیت مجلس از کلیت آن جداست