روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

«هم نواز» سیامک جهانگیری منتشر شد
ساخت سریال پوران درخشنده قطعی شد
برآورد مالی پروژه «موسی» نرسیده است
ابلاغی درباره کنسرت‌ها نداریم
فراواقعی‌تر از سیبِ سبز
پیکر آقای کارگردان در جمع سینماگران تشییع شد