روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 946  |  تاریخ: چهارشنبه 24 مرداد 1397
<
>

برخی اشتباه آموخته‌اند و اشتباه می‌آموزند
ناگفته‌هایی از حاج مراد علی سالار احمدی، خواننده مقام مشهور «نوایی» به زبان پسرش؛