روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 940  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مرداد 1397
<
>

پزشکان باید از سیستم نوبت‌دهی استفاده کنند
عملیات خط انتقال آب از چشمه سبزپوشان به اراضی کشاورزی پایین دست اجرایی می شود
اهدای جایزه زاون قوکاسیان برای اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سمینار آموزشی «اصول ارتباطات و تشریفات بین الملل» برگزار شد
عملیات خط انتقال آب از چشمه سبزپوشان به اراضی کشاورزی پایین دست اجرایی می شود