روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 940  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مرداد 1397
<
>

«همدلی» از حواشی اجرای بسته ارزی در اولین روز بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن بر بازارها گزارش می‌دهد
بهترین راه بهبود توزیع درآمد بین مردم در اقتصاد ایران
اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم
سوئیس هم به روابط اقتصادی‌اش با ایران ادامه می‌دهد
برلین ضامن صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ایران است
گام موفق وزارت نفت در افزایش تولید بنزین ستودنی است
معامله بیش از ۹۳۸ میلیارد تومان دارایی در بورس