روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 940  |  تاریخ: چهارشنبه 17 مرداد 1397
<
>

ایران به دلیل موقعیت استراتژیک‌اش از دیرباز مورد توجه قدرت‌های جهانی بوده که باید از این فرصت استفاده کرد
امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد
تاکید روحانی بر همه‌پرسی را تحسین می‌کنم
قلم اهلی اهل قلم