روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 924  |  تاریخ: شنبه 30 تیر 1397
<
>

تولید روزانه بیش از 2هزار تن زباله درمشهد
رتبه یک استان خراسان رضوی در کسری مخازن آب‌های زیرزمینی
تاکید نماینده بندرعباس بر ساخت مدرسه و فضای آموزشی ایمن در استان
سد گتوند نقشی در شوری آب کارون ندارد
حریق در یک واحد صنعتی «خمین»