روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 922  |  تاریخ: چهارشنبه 27 تیر 1397
<
>

فرهادی، کیارستمی و جعفر پناهی در لهستان
اکران پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینمای چین لغو شد
ناشناخته نارسیس زاهد  در گالری چهار
تابلوی احمد وکیلی در فورد
سرم خونین اما برافراشته است
بازسازی فیلم قدیمی با حضور یک ستاره
فستیوال راه ابریشم برگزار می شود