روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 921  |  تاریخ: سه شنبه 26 تیر 1397
<
>

گل‌درشت‌ها
وهم چوپان، حقیقت نبوغ
ماشین روشن، ماشین خاموش
پپسی‌من
آبیِ خوش‌رنگ
هم فرشته، هم شیطان
آبروی ایرانی
گجتی با دستکش‌های چسبناک
شطرنج‌باز قهار
جذاب مثل فرانسه، جذاب مثل آرژانتین
طعنه به قوانین فیزیک