روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 921  |  تاریخ: سه شنبه 26 تیر 1397
<
>

اداره کشور نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا معطل شود
دفتر رهبری تصویب لایحه را به مجلس واگذار کرده است
به موقع دلایل رد صلاحیت احمدی نژاد را اعلام می کنم
دولت برای اجرای کامل رهنمودهای رهبر انقلاب عزم جدی دارد
متن کامل نامه‌ اساتید سراسر کشور خطاب به رئیس جمهور در خصوص بازداشت و احکام صادره برای دانشجویان