روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 916  |  تاریخ: چهارشنبه 20 تیر 1397
<
>

روایت زنی عاشق روی صحنه تئاتر
دعوت آکادمی اسکار بیش از حد توهین‌آمیز است
علیشاپور با ضرباهنگ در شیراز
دعوت یک ستاره از اوباما برای بازیگر شدن
قاتلان ویکتور خارا محکوم شدند
پیتر بروک در تئاتر آزادی را به چالش می‌کشد
تاریخ برگزاری جشنواره کن 2019 مشخص شد