روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 899  |  تاریخ: چهارشنبه 30 خرداد 1397
<
>

مسعود نیلی موانع سیاسی را مانع تعدیل 60 هزار میلیارد تومانی بودجه‌های سالانه برای دستیابی به پایداری مالی معرفی کرد
دولت 162 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد
سهم ۲۰ درصدی دولت در سهام عدالت را می‌فروشیم
آب در آبادان سهمیه بندی شد
احتمال جایگزینی ایران به جای آمریکا در صادرات نفت به چین
اوپک تولید نفت را ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد