روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 899  |  تاریخ: چهارشنبه 30 خرداد 1397
<
>

«همدلی» از فرونشست نگران‌کننده زمین  در تهران و بی‌توجهی مسئولان نسبت به این موضوع گزارش می‌دهد
پناهگاهی که پناه ندارد
بدهی‌ قطعی دولت به شهرداری۵۷۰۰ میلیارد تومان است