روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 897  |  تاریخ: دوشنبه 28 خرداد 1397
<
>

۷۰ درصد جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند
تحقق 25هزار نفر ساعت آموزش‌های واحد hseمنطقه استان مرکزی
تعویض 10 دستگاه شیر شبکه و شیر تخلیه در شهر اراک
اعتبارات ملی آبخیزداری به هرمزگان اختصاص یابد