روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 895  |  تاریخ: پنجشنبه 24 خرداد 1397
<
>

تعرفه‌ها را کاهش دهید، خودرو وارد کنید
هزینه سوء​مدیریت ها در خودرو بردوش مردم
استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دروازه بازگشت نخبگان
افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ برخی کالاها را تکذیب نمی‌کنیم