روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 894  |  تاریخ: چهارشنبه 23 خرداد 1397
<
>

تعیین نرخ جدید برای خدمات شهری مشهد
تصویب 19 طرح اشتغال فراگیر و روستایی در بندرلنگه
تعویض 10 دستگاه شیر شبکه وشیر تخلیه در شهر اراک
۷۲ درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی تحت پوشش تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی