روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 894  |  تاریخ: چهارشنبه 23 خرداد 1397
<
>

«مشتی ممدلی»‌ها  ترمز بریدند!
۶۰ درصد از کارکنان کارگاه‌ها بدون مزد کار می کنند!
بدهی های دولت 10 تا 13 برابر آب رفت!
افت ۳۴ درصدی ورودی سدهای تهران
ارزش واقعی سکه ۲ میلیون تومان است