روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 892  |  تاریخ: دوشنبه 21 خرداد 1397
<
>

از رویای «خروس» تا حسرت آلبی سلسته
جمعی از استادان دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند
مدرسه بهارستان
ناقوس صلح یا شیپور جنگ
مردی که تنها ماند مردی که تنها مُرد
خواننده‌ای با دغدغه‌ای اصیل
فرصت‌ها را از حبیب گرفتند
محبوبیت حبیب زوری نبود
حبیب با حسرت رفت
آب به آسیاب دشمن نریزیم
به کجا چنین شتابان...
 ملوانان بوشهر از حداقل حقوق و بیمه بازنشستگی محرومند