روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 880  |  تاریخ: چهارشنبه 02 خرداد 1397
<
>

آیا لایک‌های اینستاگرام و فیسبوک ما را به خودشیفتگانی مغرور بدل کرده یا از قبل هم همین‌طور بوده‌ایم؟
تلگرام و حالا زیباکلام؛ دیگر آرام شدیم!