روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 880  |  تاریخ: چهارشنبه 02 خرداد 1397
<
>

کدام توسعه، کدام صادرات
صادرات غیرنفتی را متنوع کنیم
قدرت رقابت نداریم
رشد بهره‌وری در کشور مطلوب نیست
نرخ تورم اعلامی با جیب مردم همخوانی ندارد
بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس بدون پشتوانه را ندارد