روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 879  |  تاریخ: سه شنبه 01 خرداد 1397
<
>

«همدلی» از ادامه  اعتراض‌ کارگران هپکو  نسبت به شرایط نامساعد معیشتی گزارش می‌دهد
غیرقابل تحمل است افرادی سر گرسنه بر بالین بگذارند
10هزار مسکن مهر در پرند زیرساخت ندارد
 پیش روی ماست؟