روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 877  |  تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
<
>

پخش فوتبال در سینماها نباید مثل کنسرت‌ها شود!
سه فیلم پرفروش همچنان در حال رقابت
 چهارستاره‌ترین فیلم تاریخ جشنواره کن
صدای «دایه دایه» خاموش شد
دیدار صمیمانه اصغر فرهادی با امیر نادری
فون تریه: اگر بخواهم یک روز کسی را بکشم، آن فرد یک خبرنگار خواهد بود!
حسین شهاب بازیگر  قدیمی سینما درگذشت