روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 874  |  تاریخ: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
<
>

حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، نسخه تازه‌ای از  تروریسم دولتی را به زیست جهانی معرفی کرد