روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 856  |  تاریخ: دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
<
>

همکاری مشترک استان سوردلوفسک روسیه و اصفهان در بخش معادن
فروش240 میلیون ریالی آثار بانوان هنرمند مشهدی
تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی مربوط به تمام بخش‌ها است
هم اکنون 175 میلیون مترمکعب پساب در اصفهان تولید می‌شود