روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 856  |  تاریخ: دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
<
>

آسیب‌شناسی اصلاحات و اصلاح‌طلبان، برنامه‌های این جریان برای انتخابات 1400 و روند تاثیرات آن در جامعه در گفت‌وگو با «سعید شریعتی»