روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 856  |  تاریخ: دوشنبه 03 اردیبهشت 1397
<
>

سایه سنگین یک سنگ!
طراحی کانسپت  لوکس و بی‌اثر نیست