روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 850  |  تاریخ: دوشنبه 27 فروردین 1397
<
>

فرار از کشتی سوراخ؟
احتمال برقراری خط مستقیم تلفنی میان سئول و پیونگ‌یانگ
مراکش جنگنده‌هایش را از ائتلاف عربی خارج می‌کند
ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا بسیار دور شده است