روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 850  |  تاریخ: دوشنبه 27 فروردین 1397
<
>

 ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
مجلس از دست احمدی نژاد هنگ کرد
۲۵۰ هزار تن هندوانه بلاتکلیف است
دستگاه ها تکلیف خود برای رونق تولید را انجام دهند
توزیع ۱۵ درصد بنزین کشور از سوی شرکت‌های برند