روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 850  |  تاریخ: دوشنبه 27 فروردین 1397
<
>

فرار از تاریخ؛ غیر ممکن
هدف آمریکا ورود به فاز جدید امتیازگیری است
به اقدام علیه حضور نظامی ایران در سوریه ادامه می‌دهیم

تهران باید براساس نگاه اکثریت رای‌دهندگان اداره شود