روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 834  |  تاریخ: چهارشنبه 23 اسفند 1396
<
>

 مت دیمون و بن افلک داوطلب شدند
همکاری مجدد نیکول کیدمن با تلویزیون
اتحاد زیر سایه یک ترانه ملی
ملودی برای فریاد عشق
تراز  شایستگی
افسردگی که حماسه شد
 تصویرِ استوارِ مرز پرگهر
  سرود ملی غیر رسمی
منتطر  بیلبوردهای ارگانی و صداوسیما هستیم
حضور فیلم کوتاه «دوستت دارم» در جشنواره ایتالیا