روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 818  |  تاریخ: شنبه 05 اسفند 1396
<
>

به خدا ما هم سرباز نظام هستیم!
روایت یک نشست جنجالی
داستان‌های پناهندگان در برلیناله فیلمسازان الهام گرفتند
استقبال از «درساژ» در جشنواره برلین
فروش ۹۰۰ میلیون دلاری سینمای چین در یک هفته