روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 816  |  تاریخ: چهارشنبه 02 اسفند 1396
<
>

 «همدلی»  به‌مناسبت 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، از حقوق زبانی قومیت‌ها گزارش می‌دهد
آمار مرگ ‌و میر در مردان بیش از زنان است
16هزار مورد کودک‌آزاری در6ماه نخست امسال
ایجاد مرکز پژوهش‌های شورای شهر تهران
برنامه‌ درمان والدین آزارگر تهیه شود