روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 811  |  تاریخ: چهارشنبه 25 بهمن 1396
<
>

چالش های ششمین بودجه دولت تدبیر و امید
تولید و عرضه خودروهای جدید با حداقل 50 درصد داخلی سازی
در پاییز امسال  رخ داد
مدل جدید رنو، به ایران می آید
بخش خصوصی به دنبال اصلاح قوانین بخش مسکن است