روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 811  |  تاریخ: چهارشنبه 25 بهمن 1396
<
>

فقط ۳۲ درصد کارگران معیشت مناسب دارند
سرمایه گذاری 78 میلیارد دلاری پکن برای توسعه حمل و نقل
۴۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار شغل سنتی از بین می‌رود