روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 811  |  تاریخ: چهارشنبه 25 بهمن 1396
<
>

دغدغه من اکران خارجی فیلم هایمان است
تحلیل ادعای یک تهیه کننده ناکام در جشن سی و ششم مبنی بر شکایت از دبیرخانه تورنمنت سینمایی فجر
پنج هزار سالن برای فیلم‌های میهن پرستانه
سرنوشت تراژیک ۲ انسان
حرف‌های شما علامت شجاعت است