روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 794  |  تاریخ: چهارشنبه 04 بهمن 1396
<
>

پیش‌لرزه‌های تغییر
آخرین وضعیت پرونده دانش‌آموز آزاردیده جیرفتی
خانواده‌ها برای کنترل فرزندان با مواد مخدر جدید آشنا شوند
فقدان آگاهی، اعتیاد جوانان را افزایش داده است
زنان تحصیل‌کرده بیکار 3برابر مردان هستند