روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 794  |  تاریخ: چهارشنبه 04 بهمن 1396
<
>

حکمرانی ابرقهرمان‌ها
‏Beauty and the Beast
‏The Fate Of The Furious
‏Wolf Warrior 2
‏Star Wars : Episode VIII – The LasJedi
‏Despicable Me 3
‏Spiderma- : Homecomming
‏Wolf Warrior 2
‏Guardians of the Galaxy Vol. 2
‏Thor : Ragnarok
‏Wonder Woman
پرفروش ترین فیلم ترسناک تاریخ
‏ Dead Me- Tel- No Tales