روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 793  |  تاریخ: سه شنبه 03 بهمن 1396
<
>

از حضور ستاره ها  تا هنرمندان بین المللی
خریداران بلیت های 2 میلیون تومانی بشتابید!
 از ارایه اثرش با نام فرد دیگر عجایب جشنواره تلویزیونی
سعید آقاخانی به گرجستان می‌رود
 «سه بیلبورد» برنده شب جوایز
سازنده «ارباب حلقه‌ها» به سراغ ساخت یک مستند رفت