روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 793  |  تاریخ: سه شنبه 03 بهمن 1396
<
>

بررسی همدلی از تشکیل شورای گفت و گوی سیاسی و هم اندیشی احزاب از سوی وزارت کشور:
میرحسین موسوی درسلامت است
نماز جمعه باید سیاسی و در جهت وحدت و مصالح ملی باشد
قول می دهم بودجه مقابله با ریزگردها تامین شود